Talenpracticum VO

Het talenpracticum combineert de kracht van duolingo met de structuur van de school. Oefenen met apps kan prima op de computer en mobiele telefoon. Maar er is meer nodig om een vak of een taal te leren. Op school heb je docenten en vrienden. Met docenten en vrienden kun je samenwerken en afspraken maken. Duolingo biedt de beste gepersonaliseerde taalleeromgeving die op internet te vinden is. Bovendien is duolingo gratis. Dat is geen onbelangrijk detail, ook niet voor scholen. Naast duolingo kunnen nog andere media worden ingezet. Hoe kan de school optimaal gebruik maken van een talenpracticum?

Gepersonaliseerd leren

Veel scholen zijn op zoek naar en goede aanpak voor gepersonaliseerd leren. Duolingo biedt elke leerling een persoonlijke leerroute voor het opbouwen van een basisrepertoire aan taalzinnen, impliciete beheersing van de grammatica en een woordenschat van 2000 woorden in alle moderne vreemde talen. Dit staat gelijk aan de leerstof van tenminste twee lesjaren in het voortgezet onderwijs. Kennis van de culturele achtergrond van een taal en actief schrijven en spreken leer je niet met duolingo. Dit zijn onderwerpen die bij uitstek in klassikale en sociale vorm kunnen worden aangeboden. Het is dus èn-èn.

Bron: Compelling input for language learners

Zelfregulerend leren

Docenten willen graag gemotiveerde leerlingen die in staat zijn tot zelfregulerend leren. Veel docenten vinden het normaal dat sommige leerlingen niet van moderne vreemde talen houden omdat zij moeite hebben met grammatica. Vooral jongens met een bèta aanleg knappen af op grammatica. Na een aantal onvoldoendes concluderen ze dat zij geen enkel talent hebben voor dit vak en vervolgens schuiven ze alle verantwoordelijkheid van zich af. Duolingo biedt een systeem om dit negatieve attributiepatroon te doorbreken en alle leerlingen te laten ervaren dat oefenen, oefenen, en nog eens oefenen op den duur tot beheersing leidt. Leren doorzetten en volhouden is een les voor het leven.

De andere kant van het verhaal is dat mensen die met duolingo op vrijwillige basis een taal willen leren, het vaak ook niet lang volhouden. Misschien tot aan de vakantie om hun Frans op te frissen. De schoolomgeving kan echter de structuur bieden die in je vrije tijd ontbreekt. Als tenminste 100 punten halen per week verplicht is als huiswerk voor school, kun je het nuttige verenigen met het aangename.  Personalisering + structuur = een gouden combinatie.

Oplossing voor het lerarentekort

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende professionele begeleiding. Ja, dat is waar. Elk jaar wordt het schoolrooster gevuld met voldoende lesuren om de inspectie tevreden te houden. Of alle leerlingen er wel baat bij hebben om zoveel uren in de bankjes te zitten of niet. Er moet en zal les gegeven worden. Is er ook ruimte voor creativiteit in het curriculum?De regels van de inspectie laten scholen vrij een groter deel van de lesuren in te vullen via digitaal leren, mits een professionele docent direct beschikbaar is om begeleiding te geven en vragen te beantwoorden en mits het lesrooster is goedgekeurd door de MR.

De onderwijsarbeidsmarkt is krap. Het wordt steeds lastiger nieuwe bevoegde docenten te vinden voor de taalvakken. De komende jaren gaat een hele generatie docenten met pensioen. Tegelijkertijd daalt het aantal leerlingen, maar het verschilt per regio. Vooral de grote steden zullen last hebben van het lerarentekort, omdat de salarissen de stijging van de huizenprijzen niet kunnen bijhouden.

Bron: talenexpo.nl

Hoe ziet het talenpracticum eruit?

Een talenpracticum is een plek in de school waar leerlingen goede begeleiding krijgen bij gepersonaliseerd digitaal leren. Zij gebruiken duolingo en andere media, maar er is ook een docent die de voortgang nauwkeurig in de gaten houdt en die coaching geeft aan individuele leerlingen. Via het dashboard van schools.duolingo.com kan de docent de voortgang van elke leerling exact volgen. Als een leerling tegen een bepaald obstakel aanloopt, kan hij de leerling verder helpen. Leren leren en doorzetten is minstens even belangrijk als aantoonbaar presteren.

Naast duolingo kan ook digitaal lesmateriaal worden aangeboden dat beschikbaar is bij de methode (de lesboeken). Of digitaal materiaal dat door andere docenten van de vaksectie is verzameld. Op afgesproken momenten kunnen documentaires of films worden bekeken met of zonder ondertiteling in de taal zelf. En ja, er is ook plek voor een plankje met èchte boeken.

Het talenpracticum is goed te combineren met beweging! Leerlingen zitten al genoeg op stoelen. In het practicum zijn weinig banken en veel staanplaatsen. Langs de muren kunnen telefoons of tablets op een richel met een veilig randje geplaatst worden, zodat leerlingen rechtop staand naar het scherm kunnen kijken zonder ergens op te leunen. Als je met je hoofd wat dichter bij het apparaat staat, heb je ook geen koptelefoon nodig. Leerlingen die zich moeilijker kunnen concentreren, kunnen wel een koptelefoon met microfoon gebruiken. Laptops kunnen op een hoge bar in het midden van de ruimte worden neergezet. Een groot scherm met enkele draadloze koptelefoons kan op afgesproken momenten als silent disco voor het bekijken van videoclips met ondertiteling worden gebruikt.

Wat zijn de nadelen?

Een nadeel is ongetwijfeld dat vakdocenten een uur per week van het reguliere lesrooster moeten afstaan aan het talenpracticum. Het talenpracticum is altijd open en wordt niet ingeroosterd. Maar er is wel steeds begeleiding aanwezig, die ook betaald moet worden. Als docenten het practicum uitbesteden aan een collega, bijvoorbeeld aan een docent in opleiding, krijgen zij zelf meer verschillende klassen die zij minder uren per week zien. Volgens sommige docenten en leerlingen vermindert dat de band met de klas en het persoonlijk contact. Elke verandering kan weerstand oproepen. Sommige docenten zouden wensen dat de mobiele telefoon nooit was uitgevonden en een talenpracticum in de school vinden zij wellicht geen goed idee.

Inhoudelijke discussie is mogelijk over de vraag of het een bezwaar is dat leerlingen Duits en Frans leren via het Engels. In de brugklas leren leerlingen met duolingo eerst Engels. Als ze de boom voor Engels helemaal van goud hebben, mogen zij beginnen aan hun tweede moderne vreemde taal. Door vervolgens Frans of Duits te gaan leren met duolingo, blijven zij tegelijk voortdurend ook hun Engels oefenen. Is dat een nadeel of een voordeel? Voor sommige leerlingen kan het echter lastig zijn. Dit zal de docent goed in de gaten moeten houden.

Wat zijn de voordelen?

 1. Leerlingen leren de basis van de taal door mastery learning met duolingo veel beter dan via de methode. De vakdocenten zullen hier heel blij van worden. Alle standaardfouten worden weggeautomatiseerd.
 2. Het talenpracticum is altijd open en beschikbaar. Vakdocenten kunnen desgewenst een aantal leerlingen uit de klas naar het talenpracticum sturen om de rest van de groep verlengde instructie te geven of bijvoorbeeld een proefwerk na te bespreken.
 3. Excellente leerlingen krijgen de vrijheid om zo hard te gaan als zij zelf leuk vinden. Een deel van de vmbo-leerlingen zal moeiteloos hun taalvakken op havo-niveau afsluiten.
 4. De typische groep jongens die talen niet leuk vinden, krijgt met duolingo een alternatief taalaanbod waarin grammatica geen obstakel meer hoeft te zijn. Dit herstelt hun zelfvertrouwen.
 5. Het talenpracticum is een vorm van extensief leren. De docenten hoeven geen lessen voor te bereiden of na te kijken in de avonduren. Een docent in opleiding kan het eerste jaar wat meer uren begeleiding geven in het talenpracticum en hoeft slechts een beperkt aantal klassikale lessen te geven voor zover dat wenselijk is vanuit de opleiding.
 6. De ervaren vakdocenten blijven als “hoofddocent” eindverantwoordelijk voor alle leerlingen van hun klas. Zij worden door de “assistentdocent” op de hoogte gehouden van relevante vorderingen van alle leerlingen en zij kunnen zelf ook bepaalde dagdelen begeleiding geven in het talenpracticum. Daar kunnen zij eventueel deelgroepjes apart nemen voor mini-instructies. Het team kan op elke school een eigen aanpak voor het talenpracticum ontwerpen.
 7. Met het talenpracticum laat de school aan alle stakeholders zien dat zij werk maakt van gepersonaliseerd leren. Dit is niet alleen een mooi visitekaartje voor de open dag, ouders kunnen thuis ook meedoen met duolingo en meekijken met de vorderingen van hun kinderen.

Als u advies of een workshop wilt over het opzetten van een talenpracticum met duolingo, kunt u contact opnemen met Ton van der Valk.

Examen Spaans challenge

Ton gaat de uitdaging aan om binnen 1 jaar van nul naar het staatsexamen Spaans havo elementair te gaan. Hij is gestart op 1 augustus 2017 en het mondeling deel van het examen is ergens in de laatste week van juli 2018.

uit: mondeling examen havo spaans elementair 2015

Waarom het eindexamen Spaans havo elementair?

Om te beginnen: dit lijkt al moeilijk genoeg. Het havo eindexamen vereist A2-niveau voor luisteren, spreken, schrijven en A2+ voor lezen. De complete vereisten staan beschreven in de vakinformatie voor het staatsexamen 2018

Het verschil met het havo examen Spaanse taal en literatuur is niet alleen dat lezen en schrijven dan op niveau B1 moet zitten, maar ook dat er vier boeken moeten worden gelezen. Het doel van de challenge is het onderzoeken van het effect van duolingo.com. Het lezen van vier boeken van literaire kwaliteit heeft een groot effect op de leesvaardigheid en zou dus het onderzoek sterk beïnvloeden.

De onderzoeksvraag is: Is een jaar lang oefenen met Duolingo genoeg om het havo eindexamen te halen? 

Om deze vraag eerlijk te kunnen beantwoorden heeft Ton voor Spaans gekozen in plaats van Frans of Duits, omdat hij die talen vroeger al op school gehad heeft. Ook al was hij nooit goed in grammatica voor deze vakken. Spaans was echt een start from scratch. Hoewel Ton op school ook Latijn gehad heeft en veel daarvan terugherkent in het Spaans, bijvoorbeeld het weglaten van persoonlijke voornaamwoorden als die afgeleid kunnen worden uit de context: Yo, tu, él, usted, nosotras, ellos.

Wat is de tussenstand?

Op dit moment heeft Ton met 15.000 punten in een streak van 250 dagen oefenen net level 20 in Spaans gehaald. Dat is een gemiddelde van 60 punten per dag. Ervaren duolingo gebruikers weten dat dat een pittige uitdaging is, maar niet onrealistisch. Het betekent dat Ton elke dag 20 minuten tot een half uur Spaans oefent op duolingo.com.

Nog twee maanden te gaan tot het schriftelijk eindexamen en nog vier maanden tot het mondeling. Het mondeling gaat zonder twijfel het moeilijkste worden, bij gebrek aan oefening in Spaans spreken met andere mensen.

Wat zijn de regels?

Het zou leuk zijn voor het mondeling nog even een weekje naar Spanje op vakantie te gaan of elke week te gaan kletsen in een tapas bar, maar dat zou, net als het lezen van boeken, een verstoring van het onderzoek betekenen. Alles wat mag om te oefenen zijn oefeningen die op duolingo.com worden aangeboden en in voorbereiding op het examen de oefenexamens die toepasselijk genoeg op duo.nl gevonden kunnen worden. Ton oefent op duolingo.com  de bekende oefeningen met zinnetjes, hij leest de stories uit het Leerlab en daarnaast volgt hij de duolingo podcast.

Oefenen met staatsexamens

21 april 2018: vandaag de uitnodiging voor het schriftelijk examen ontvangen. De datum is 7 mei, dus nog twee weken de tijd om mij voor te bereiden. Tot nu toe twee leesexamens geoefend. Voor het leesgedeelte van het schriftelijk examen Spaans elementair havo 2017 had ik meteen 0 fout, en voor het examen van 2016 2 fouten. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Het actief schrijven wordt al een stuk moeilijker. Simpelweg omdat ik dat nog nooit eerder gedaan heb. De schrijfopdracht van 2017 leek wel haalbaar, maar ik had volgens de bovenstaande regels natuurlijk niemand om mijn zelfgeschreven tekst na te kijken. Via de hieronder genoemde website http://spanishchecker.com/ kon ik wel een ogenschijnlijk gedetailleerde feedback krijgen. Ik heb de indruk dat ik veel accenten heb weggelaten, de nodige verbuigingsfouten masculine/feminine maakte en hoe dan ook verschillende fouten per zin. Ik vrees dat dat geen goed cijfer gaat opleveren. De schrijfopdracht van 2016 heb ik al twee keer uitgesteld, omdat hiervoor kennis van de briefconventies nodig is. Tja, en die leer je evenmin op duolingo.

Schrijfvaardigheid

Gelukkig staan in bijlage 2 van de vakinformatie voor het Staatsexamen 2018 de volgende links als referentie voor briefconventies:

wp.digischool.nl/spaans/oefenen/para-escribir-schrijfvaardigheid/
www.modelo-carta.com/como-hacer-una-carta.html
www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_correo_electronico/escribir_un_email_correctamente/1.do
www.talenwijzer.com/schrijfvaardigheid-spaans.html
www.spanishchecker.com

Estimados lectores:

Será un trabajo muy duro de salir aprobado para este examen del estado.

Lo saludo,

Ton

7 mei: Schriftelijk examen in Rotterdam Capelle

Oef. Dat viel niet mee. Het examen lezen en schrijven Spaans 2018 was niet makkelijk. De leestekst had 24 vragen terwijl de teksten van 2015-2017 hooguit 16 vragen hadden. Daardoor kostte dit deel van het examen gewoon meer tijd. Ik had haast met de schrijftekst, die ik niet meer kon overschrijven van het kladpapier op het examenpapier. Ik kreeg wel alles af, maar had geen tijd meer om mijn werk goed te controleren, helaas. Misschien deed ik langer over de leesteksten omdat ik precieser over de antwoorden ging nadenken dan tijdens het oefenen. Ik was een beetje geschrokken over het feit dat ik 5 fout had in het oefenexamen van 2015. Dat waren allemaal fouten door ambiguïteit in de tekst en in de afleiders. (Gewoon een slecht geformuleerd examen volgens mij.) In de grond ben ik een Bèta. Ik kan slecht overweg met onduidelijke antwoorden. Ik zoek naar een grond voor het exacte antwoord of naar een criterium om een verkeerd antwoord uit te sluiten. Soms zijn er gewoon twee antwoorden mogelijk en moet je op vage gronden een keuze maken. Odio eso!

Andere links

Via de discussiepagina’s van duolingo worden vaak links gedeeld die een verklaring kunnen bieden voor besproken kwesties. Bijvoorbeeld deze link naar een website met een klassieke benadering van de grammatica van de irreguliere werkwoorden. Aan de ene kant vind ik het wel lekker overzichtelijk om nu eens alle verbuigingen naast elkaar op een rijtje te zien. Aan de andere kant weet ik dat ik het werkwoord toch niet leer gebruiken op deze wijze.

https://www.123teachme.com/spanish_verb_conjugation/hacer
https://studyspanish.com/grammar
https://www.lawlessspanish.com/

Oefenen met video clips

http://www.ver-taal.com/canciones.htm

Deze collectie vond ik zo opvallend goed dat ik er nog een aparte blog aan wil wijden.

Na 10 maanden oefenen met duolingo was onderstaande beginner listening video nog knap lastig. De belofte Spaans in 32 minuten neem ik dan ook met een korreltje zout.

Wordt vervolgd

Volg Ton bij zijn challenge: sigue mi desafío

 

Nieuw businessmodel?

Voor app ontwikkelaars is het interessant de stormachtige ontwikkeling te volgen van het Duolingo totaalpakket. Maar voor de gewone gebruiker is het geen leuke verrassing wanneer functies waar je aan gewend was plotseling verdwijnen. Het zijn geen kleine veranderingen bovendien! Is elke aanpassing ook een verbetering? Of zitten er andere motieven achter? Ik moest hier maar eens een historisch archief gaan bijhouden van opvallende wijzigingen.

Immersion

Aanvankelijk beweerde de oprichter van Duolingo, Luis von Ahn, dat de gebruikers van Duolingo het internet in alle talen van de wereld zouden gaan vertalen door te oefenen met teksten van internet. Vergelijk het met electriciteit opwekken met de apparaten van een sportschool: mensen doen iets nuttigs als neveneffect van een doelloze bezigheid. Van dit principe maakte hij al eerder slim gebruik als uitvinder van de captcha: een beveiliging van websiteformulieren waarbij mensen een huisnummer op een foto van Google earth moesten ontcijferen om te bewijzen dat zij geen computerprogramma waren. Handig voor Google, dat vervolgens zijn bedrijf kocht, waardoor hij zo rijk werd, dat hij Duolingo kon opstarten.

Jarenlang kon je je uitleven in het vertalen van teksten of in het corrigeren van de vertalingen van anderen. Je kon ook zelf teksten aandragen. In je profiel stond een aparte translate score. Ik heb nooit kunnen geloven dat Duolingo hier meer dan een habbekrats mee verdiende. Het was veel te moeilijk voor beginners. Bovendien was het leuker gewoon zinnetjes te oefenen en taal na taal te leren. Met het verdwijnen van Immersion (januari 2017) is dus ook het illusoire businessmodel van de baan.

Progress quiz

In de lingot store kon je voor twintig lingots een quiz kopen waarmee je tussentijds je level kon testen op een schaal van 1 tot 5. Deze Progress quiz is inmiddels ook verdwenen. Behalve dat je nu echt nergens meer je lingots aan uit kunt geven (ik heb er momenteel circa 1400 op voorraad) is het geen groot gemis, want het resultaat wisselde en leek niet erg betrouwbaar. Je kreeg geen feedback op wat je fout gedaan had, omdat het een test was. Veel mensen ervoeren dat als frustrerend.

In plaats van de progress quiz voor elke taal, is er nu een gecontroleerde test voor Engels. In vergelijking met bestaande officiële tests is de Duolingo test even betrouwbaar voor minder geld: $49 USD. Toch is dit een bedrag dat je alleen uitgeeft als je echt een certificaat nodig hebt. Gelukkig kan je een gratis oefentest doen. Ik vond het een zenuwentest. De vragen zijn compleet anders dan je gewend bent op Duolingo: herken uit een lijst met geluidsfragmenten de echte Engelse gesproken woorden! Niet moeilijk, maar je moet erop vertrouwen dat het geen bestaand Engels woord is, als je het niet direct herkent. Ik heb nooit de English course gedaan, maar door al het oefenen met Frans, Duits en Spaans vanuit het Engels, was mijn score toch meteen “Advanced”. Dat is dan weer mooi meegenomen.

Hearts en diploma

Het evaluatiemechanisme van de lesjes is alweer een tijdje geleden veranderd. Eerst kon je hartjes verliezen. Spannend, maar ontmoedigend. Nu kan je in elk lesje zoveel fouten maken als je wilt. Het was toch een vorm van extrinsieke motivatie, terwijl Duolingo de echte doorzetters juist aanspreekt op hun intrinsieke motivatie. Hetzelfde motief speelde misschien een rol bij het afschaffen van het diplome. Bij het voltooien van de boom voor Spaans kreeg ik geen diplomascherm meer met de tekst “You conquered Spanish“. Ik vermoed dat dat diploma is weggelaten om het idee dat je (eindelijk) klaar bent met Spaans leren weg te nemen. Immers je hebt de boom één keer geoefend en dat is nog lang niet genoeg om de taal werkelijk goed te kunnen lezen en spreken. Deze aanpassingen gaan over boeien en binden en hebben verder geen relatie met het businessmodel.

Duolingo for schools

Er is hard gewerkt om tools te ontwikkelen naar wens van docenten die Duolingo in de klas willen gebruiken. Hierbij is Duolingo afgeweken van het principe dat elke aanpassing op onderzoek gebaseerd moet worden via A-B testen. Er is gewoon netjes geluisterd naar de wensen van gebruikers. Ik ben benieuwd naar getallen omtrent het gebruik van Duolingo in het onderwijs in de hele wereld. Ik heb gehoord dat het in Zuid-Amerika een populair leermiddel is. Maar hier in Nederland ken ik nog steeds geen enkele vo-school die het regulier in de les gebruikt.

Op elke pagina met een oefenzinnetje staat bij het antwoord een discussieknop. Op een dag kon ik daar niet meer op klikken. In plaats van de discussie verscheen de tekst: “Discussions are disabled for your classroom.” Ik had ooit een klas aangemaakt met mijzelf als student, zodat ik de berichten over mijn eigen classroom progress zou ontvangen. Nu was het deelnemen aan (lees: verstoren van?)  discussies blijkbaar default disabled. Op verzoek van docenten die niet wilden dat hun leerlingen de antwoorden uit de discussiepagina’s zouden spieken? Het platform for schools is nog steeds gratis beschikbaar.

Stories

Eén van de leukste vernieuwingen vind ik het lab met Stories. Vooralsnog alleen als experiment in het “lab”. Voor de talen Spaans en Portugees zijn 40 verhaaltjes beschikbaar, voorzien van vragen bij de tekst. Als je een set van tien stories goed genoeg begrepen hebt om de vragen correct te beantwoorden, krijg je toegang tot de volgende tien. De verhaaltjes vormen een goede tussenstap tussen grammaticale zinnetjes oefenen en het lezen van langere teksten in het Spaans. Zoals een boek of een krant. Bovendien bestaan alle stories uit dialogen, met meestal een komische afloop. Dit is een taalvorm die beter aansluit bij de spreektaal. Dat is een belangrijk doel en daarmee vormen de Stories een waardevolle verbreding van Duolingo. Maar er is een catch…

Duolingo Plus

Het kon niet uitblijven. Er kwam een moment dat Twitter naar de beurs moest en om te kunnen cashen moesten er winsten worden beloofd. Twitter zou het ideale medium worden voor adverteerders! Duolingo heeft steeds geadverteerd met de slogan: Learn languages for free, for ever! Leuk, maar geen goed businessmodel natuurlijk. En toen was er Duolingo Plus. Opeens mogen wij gaan betalen om geen advertenties meer te hoeven ontvangen. Voor zover ik weet heb ik noch in de app noch op het web ooit een advertentie gezien. Maar daar gaat wellicht verandering in komen. Juist de stories worden als een Plus-feature genoemd waar je wel een tientje per maand voor neer mag tellen. Ach, het zijn maar dolares.

Toch een commercieel motief?

Wat weten we over de werkelijke doelen van Duolingo.com? Omdat de organisatie geen openbare verantwoording aflegt over het onderzoek en de beleidskeuzes, ontstaat enige ruimte voor conspiracy theories. Hoe je het ook wendt of keert, de club zal ooit geld moeten gaan verdienen, op zijn minst genoeg voor continuïteit. We kunnen even achter het gordijn kijken op de pagina met Jobs. Tussen de verschillende vacatures voor ontwerpers en programmeurs vond ik ook deze omineuze advertentie voor een

We’re looking for a New York-based sales executive to help build Duolingo’s advertising and brand partnership business from the ground up. The ideal candidate is an ambitious, accomplished consultative sales professional who intuitively understands the great creative and marketing potential of our platform and can hit the ground running with a focus on new business development. The candidate should have a proven track record of success in using influencing and relationship-building skills to develop large scale programs and close deals across a variety of industry verticals and agencies. Strong contacts at clients and agencies are a must, as is an enormous amount of creativity and excitement about working for the world’s number one education app to ensure the future of free personalized language learning for all.
We are looking for driven, curious, talented, and kind people to join our team.

Responsibilities

  • Identify leads and unlock new partnerships across a range of companies from established consumer brands to startups
  • Drive adoption of our ad solutions to hit quarterly revenue targets
  • Develop high-level relationships and serve as a trusted adviser to advertisers, anticipating how decisions are made and persistently exploring their business needs
  • Collaborate with product and design teams to solve our advertising partners’ business problems and ensure effective onboarding and customer support
  • Manage day-to-day sales development operations

Scholen op de kaart

Welke scholen gebruiken Duolingo? Welke basisscholen? Welke scholen voor voortgezet onderwijs? Speciaal onderwijs? Alleen voor Engels of ook voor andere talen?

Wil je je eigen school op de kaart zetten of ken je een school die Duolingo gebruikt? Vul dan het formulier in of share deze pagina via social media!

Hartelijk dank voor het invullen!

Zodra we voldoende antwoorden hebben, komt hier een kaart met een overzicht van alle scholen. Alle inzenders ontvangen daarvan bericht.

Talen leren verslavend maken

Het doel van Duolingo is jou zo lang mogelijk bezig te laten blijven met het leren van een of meer talen. Dat is een spannend plan: kun je een algemeen gerespecteerd nuttig doel zoals het leren van talen met een app net zo verslavend maken als een computer game? Sommige jongeren kunnen eindeloos gamen. Ouders proberen er grenzen aan te stellen, tot wanhoop gedreven. Maar objectief gezien zijn er ook heel veel jongeren NIET verslaafd aan computerspelletjes. Zo is het misschien ook met Duolingo. Er is een club trouwe Duolingui waar je alleen lid van kunt worden als je een streak van meer dan 365 hebt. Oftewel meer dan een jaar lang elke dag je doel halen van 10-20-30-40 of zelfs 50 punten. Maar de meeste mensen verliezen na verloop van tijd toch hun belangstelling voor Duolingo. Althans dat leid ik af uit het aantal volgers en vrienden die al maanden geen punten meer hebben gehaald.

De hele boom van goud

Jammer eigenlijk, want het was zo’n leuk plan: talen leren verslavend maken. De vraag is waar en waarom veel mensen weer stoppen met Duolingo. Of waarom sommigen, zoals ik zelf, maar niet van ophouden weten! Mijn theorie is dat Duolingo hier zelf in de valkuil valt die ze voor een ander groef. De beginnende Duo-leerling werkt gestaag een lange lijst nieuwe oefeningen af tot het einde in zicht is. Als je alle skills voltooid hebt, ontvang je een certificaat. Eindelijk klaar? Mispoes! Na een paar dagen hebben jouw vers voltooide skills alweer een streepje verloren en zijn ze niet meer van goud. Op het certificaat staat in kleine lettertjes dat je braaf moet blijven oefenen.

Wanneer ben ik eindelijk klaar?

Uit de commentaren op het discussieforum blijkt wel dat mensen echt denken dat zij klaar zijn als zij hun certificaat behaald hebben. Tegelijk tonen sommigen zich teleurgesteld omdat hun taalvaardigheid op vakantie of tijdens de stage toch nog tegenviel. In werkelijkheid gaan de oefeningen gewoon door en krijg je steeds moeilijkere zinnetjes naarmate je eigen niveau stijgt. Precies moeilijk genoeg om het leuk te houden, als je tenminste blijft oefenen. Ik vrees echter dat veel mensen afhaken omdat zij het als demotiverend ervaren dat hun met ijver opgepoetste skills telkens weer hun gouden glans verliezen.

Tussenstand na 3 jaar

Zelf ben ik gestart in mei 2014 met Duits. Een maand of vier later had ik met 7600 Experience Points voor het eerst de skill tree voltooid. Daarna ben ik gestart met Frans. Na ruim een half jaar had ik ook deze boom voltooid, met 9200 XP. Ik koos daarna als doel eerst mijn Duitse oefeningen weer van goud te maken voor ik nog een andere taal zou starten. Er staan er genoeg op mijn verlanglijstje. Maar toen Duits klaar was, kon ik weer van voren af aan beginnen met Frans. En daarna weer met Duits. Drie jaar later heb ik Level 22 met 22.400 XP voor Frans en Level 23 met 23.800 punten voor Duits. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. De oefeningen worden naar mijn gevoel eerder moeilijker dan makkelijker. Dat ervaar ik niet als ontmoedigend. Mijn doel is foutloos Duits en Frans te leren schrijven en liefst ook spreken. Zolang ik kiloos fouten maak, is er nog genoeg te doen.

Boeken lezen als maat

Als het einde maar niet naderbij komt, hoe weet je dan of je überhaupt vorderingen maakt? Dat is inderdaad lastig te zeggen. Ik denk dat ik steeds beter word in beide talen, maar ik maak nog evenveel fouten als drie jaar geleden. Als maat kan ik kijken hoe goed ik de Franse of Duitse TV kan verstaan. Een Duitse film of radiozender kan ik moeiteloos volgen zonder ondertiteling. Maar dat kon ik ook al voor ik met Duolingo begon. Een Franse film kan ik half om half volgen met (liefst Franse) ondertiteling. Als ik Frans oefen, lees ik een Frans boek; bij Duits een Duits boek. In een boek van Simenon moet ik gemiddeld drie woorden per pagina opzoeken in het woordenboek. In een boek van Wilhelm Raabe hoef ik slechts een keer per tien pagina’s een woord op te zoeken. Als er vooruitgang is, gaat het zo langzaam dat ik het niet kan waarnemen. Net als de wijzers van de klok. Duolingo zou eigenlijk mijn statistische P-score moeten toevoegen aan mijn profiel, want dat is een objectieve maat die zij wel in hun systeem hebben, maar die ik niet kan zien. Het algoritme kiest de moeilijkheidsgraad van de oefenzinnetjes op grond van mijn P-score; dit is de kans dat ik een bepaalde oefening goed zal doen. Een grafiekje zou welkom zijn.

Hoe motiverend is Duolingo?

Een taal leren vraagt om veel oefenen. Woordenschat uitbreiden en allerhande grammaticale variaties automatiseren. Lezen, luisteren, schrijven en spreken. Succeservaringen geven je de energie om door te gaan. Falen vergroot de kans dat je de moed verliest. Maar het moet ook weer niet te makkelijk worden. Duolingo heeft een vernuftig systeem om de oefeningen altijd lekker pittig te houden. De moeilijkheidsgraad neemt langzaamaan toe. Ook wanneer je de hele boom van goud hebt gemaakt, blijven de herhalingsoefeningen steeds voldoende uitdaging bieden.

Hoe verslavend is Duolingo?

Het team van Duolingo probeert alle gebruikers verslaafd te maken aan talen leren. Lukt dat? Nee, ik zie bij de mensen die ik volg dat de meesten na een actieve periode er weer mee stoppen. Mijn indruk is dat Duolingo op zichzelf niet genoeg motivatie geeft om talen te leren, maar dat mensen een extra reden nodig hebben om door te zetten. Om er elke dag weer even prioriteit aan te geven. Voor leerlingen zou het een uitstekende stimulans zijn als zij Duolingo kunnen gebruiken in plaats van ander huiswerk. Of dat Duolingo meetelt voor een assessment, voor hun portfolio of voor een ouderwets proefwerkcijfer.

sunflowers-268015_640

Hoe meet je de motivatie voor Duolingo?

Het team van Duolingo meet de motivatie van gebruikers waarschijnlijk door de behaalde punten per gebruiker te tellen. Verder kijken ze waarschijnlijk naar het aantal dagen dat de gebruikers trouw met Duolingo blijven oefenen. (Je Streak.) Maar hoe kan een docent Engels of Duits of Frans of Spaans meten wat het positieve effect van het gebruik van Duolingo is op de motivatie van de leerlingen voor zijn of haar vak? De docent kan verschillende dingen doen:

 • kijken welke leerlingen uit zichzelf het meeste punten halen
 • leerlingen laten kiezen tussen Duolingo en ander huiswerk en kijken wie welke keuze maakt
 • de motivatie van leerlingen meten met een app of een aparte vragenlijst

Motivatie meten met een app in het VO

Als een vaksectie het effect van de invoering van het gebruik van Duolingo op de motivatie van leerlingen zorgvuldig wil meten, kunnen de docenten van de sectie een vragenlijst of een app gebruiken. De Motivatiespiegel is een app voor het meten van de motivatie van leerlingen. De app bestaat uit negen motivatievragen en drie coachingsvragen. Na de vragen krijgt de leerling een gepersonaliseerd advies. De docent krijgt een overzicht van de motivatie van alle leerlingen in de groep en een overzicht van zijn of haar kansen om de motivatie nog verder te verbeteren. De privacy van leerlingen en docenten wordt zorgvuldig beschermd. Iedereen ziet alleen zijn eigen data. De Motivatiespiegel is geschikt voor het VO en MBO.

Door de motivatie van leerlingen te meten voor invoering van het gebruik van Duolingo en vervolgens elke drie maanden, ontstaat een beeld van het effect van Duolingo op de motivatie van leerlingen voor een taalvak. Een andere valide onderzoeksopzet is om Duolingo in sommige klassen aan te bieden en in andere niet. Bijvoorbeeld omdat de ene docent meer belangstelling heeft dan de andere. Met de app van de Motivatiespiegel kan de vaksectie vervolgens gemakkelijk zien in welke klassen de motivatie voor de talenvakken hoger is. Om te testen of het verschil aan de docenten lag of aan het gebruik van Duolingo, kunnen de klassen vervolgens worden omgewisseld. De klassen die eerst Duolingo kregen, krijgen nu ander huiswerk en de andere klassen krijgen nu Duolingo. De resultaten van de tweede test kunnen worden vergeleken met de eerste test.

 

stocksnap_00ocm82qm9

Alleen Engels of ook voor Duits, Frans of Spaans

Op elke VO-school en ook al op de basisschool kan Duolingo gebruikt worden om Engels te leren. De meningen zijn verdeeld over de vraag of je in Nederland Duolingo moet willen gebruiken om Duits, Frans of Spaans te leren. In het tweetalig onderwijs lijkt dit in ieder geval geen probleem. Maar ook in een Nederlandstalige school kunnen leerlingen best Engels en Duits tegelijk leren door Duits te oefenen met Duolingo. De meeste leerlingen kunnen al zo goed Engels dat zij zich vervelen bij het vak Engels. Door vertaaloefeningen van Duits naar Engels en vice versa krijgt ook het Engels een extra uitdaging. Duolingo zet de puntjes op de ï. Tot slot is het een kwestie van tijd voordat er naast de combinatie N-E en E-N ook combinaties N-D en D-N tot stand komen via de Duolingo-incubator. Duits-Frans is bijvoorbeeld reeds beschikbaar. Iedereen kan hieraan bijdragen.

Eindniveau 2

Ruim een jaar na mijn eerste post over het eindniveau en ruim een half jaar naar het voltooien van Frans kan ik toevoegen dat het moment dat je de hele “boom” voltooid hebt, slechts een momentopname is. Het is een mijlpaal om de allerlaatste oefening af te maken en het is een mijlpaal om alle oefeningen voor het eerst helemaal “goud” te maken. Hoera, tatata, je ontvangt een diploma. Maar je bent nooit klaar

Meer lezenEindniveau 2

Reclame voor scholen

Duolingo richt zich meer en meer tot een publiek van docenten. Aanvankelijk stelde de oprichter, Louis von Ahn, in een discussie op Reddit, dat Duolingo zich rechtstreeks op de student wilde richten. Bij het kiezen van leermiddelen letten scholen volgens hem meer op het gemak voor de docent, dan op de tevredenheid van de leerlingen. Maar nu wordt Duolingo

Meer lezenReclame voor scholen