Talen leren verslavend maken

Het doel van Duolingo is jou zo lang mogelijk bezig te laten blijven met het leren van een of meer talen. Dat is een spannend plan: kun je een algemeen gerespecteerd nuttig doel zoals het leren van talen met een app net zo verslavend maken als een computer game? Sommige jongeren kunnen eindeloos gamen. Ouders proberen er grenzen aan te stellen, tot wanhoop gedreven. Maar objectief gezien zijn er ook heel veel jongeren NIET verslaafd aan computerspelletjes. Zo is het misschien ook met Duolingo. Er is een club trouwe Duolingui waar je alleen lid van kunt worden als je een streak van meer dan 365 hebt. Oftewel meer dan een jaar lang elke dag je doel halen van 10-20-30-40 of zelfs 50 punten. Maar de meeste mensen verliezen na verloop van tijd toch hun belangstelling voor Duolingo. Althans dat leid ik af uit het aantal volgers en vrienden die al maanden geen punten meer hebben gehaald.

De hele boom van goud

Jammer eigenlijk, want het was zo’n leuk plan: talen leren verslavend maken. De vraag is waar en waarom veel mensen weer stoppen met Duolingo. Of waarom sommigen, zoals ik zelf, maar niet van ophouden weten! Mijn theorie is dat Duolingo hier zelf in de valkuil valt die ze voor een ander groef. De beginnende Duo-leerling werkt gestaag een lange lijst nieuwe oefeningen af tot het einde in zicht is. Als je alle skills voltooid hebt, ontvang je een certificaat. Eindelijk klaar? Mispoes! Na een paar dagen hebben jouw vers voltooide skills alweer een streepje verloren en zijn ze niet meer van goud. Op het certificaat staat in kleine lettertjes dat je braaf moet blijven oefenen.

Wanneer ben ik eindelijk klaar?

Uit de commentaren op het discussieforum blijkt wel dat mensen echt denken dat zij klaar zijn als zij hun certificaat behaald hebben. Tegelijk tonen sommigen zich teleurgesteld omdat hun taalvaardigheid op vakantie of tijdens de stage toch nog tegenviel. In werkelijkheid gaan de oefeningen gewoon door en krijg je steeds moeilijkere zinnetjes naarmate je eigen niveau stijgt. Precies moeilijk genoeg om het leuk te houden, als je tenminste blijft oefenen. Ik vrees echter dat veel mensen afhaken omdat zij het als demotiverend ervaren dat hun met ijver opgepoetste skills telkens weer hun gouden glans verliezen.

Tussenstand na 3 jaar

Zelf ben ik gestart in mei 2014 met Duits. Een maand of vier later had ik met 7600 Experience Points voor het eerst de skill tree voltooid. Daarna ben ik gestart met Frans. Na ruim een half jaar had ik ook deze boom voltooid, met 9200 XP. Ik koos daarna als doel eerst mijn Duitse oefeningen weer van goud te maken voor ik nog een andere taal zou starten. Er staan er genoeg op mijn verlanglijstje. Maar toen Duits klaar was, kon ik weer van voren af aan beginnen met Frans. En daarna weer met Duits. Drie jaar later heb ik Level 22 met 22.400 XP voor Frans en Level 23 met 23.800 punten voor Duits. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. De oefeningen worden naar mijn gevoel eerder moeilijker dan makkelijker. Dat ervaar ik niet als ontmoedigend. Mijn doel is foutloos Duits en Frans te leren schrijven en liefst ook spreken. Zolang ik kiloos fouten maak, is er nog genoeg te doen.

Boeken lezen als maat

Als het einde maar niet naderbij komt, hoe weet je dan of je überhaupt vorderingen maakt? Dat is inderdaad lastig te zeggen. Ik denk dat ik steeds beter word in beide talen, maar ik maak nog evenveel fouten als drie jaar geleden. Als maat kan ik kijken hoe goed ik de Franse of Duitse TV kan verstaan. Een Duitse film of radiozender kan ik moeiteloos volgen zonder ondertiteling. Maar dat kon ik ook al voor ik met Duolingo begon. Een Franse film kan ik half om half volgen met (liefst Franse) ondertiteling. Als ik Frans oefen, lees ik een Frans boek; bij Duits een Duits boek. In een boek van Simenon moet ik gemiddeld drie woorden per pagina opzoeken in het woordenboek. In een boek van Wilhelm Raabe hoef ik slechts een keer per tien pagina’s een woord op te zoeken. Als er vooruitgang is, gaat het zo langzaam dat ik het niet kan waarnemen. Net als de wijzers van de klok. Duolingo zou eigenlijk mijn statistische P-score moeten toevoegen aan mijn profiel, want dat is een objectieve maat die zij wel in hun systeem hebben, maar die ik niet kan zien. Het algoritme kiest de moeilijkheidsgraad van de oefenzinnetjes op grond van mijn P-score; dit is de kans dat ik een bepaalde oefening goed zal doen. Een grafiekje zou welkom zijn.

Hoe motiverend is Duolingo?

Een taal leren vraagt om veel oefenen. Woordenschat uitbreiden en allerhande grammaticale variaties automatiseren. Lezen, luisteren, schrijven en spreken. Succeservaringen geven je de energie om door te gaan. Falen vergroot de kans dat je de moed verliest. Maar het moet ook weer niet te makkelijk worden. Duolingo heeft een vernuftig systeem om de oefeningen altijd lekker pittig te houden. De moeilijkheidsgraad neemt langzaamaan toe. Ook wanneer je de hele boom van goud hebt gemaakt, blijven de herhalingsoefeningen steeds voldoende uitdaging bieden.

Hoe verslavend is Duolingo?

Het team van Duolingo probeert alle gebruikers verslaafd te maken aan talen leren. Lukt dat? Nee, ik zie bij de mensen die ik volg dat de meesten na een actieve periode er weer mee stoppen. Mijn indruk is dat Duolingo op zichzelf niet genoeg motivatie geeft om talen te leren, maar dat mensen een extra reden nodig hebben om door te zetten. Om er elke dag weer even prioriteit aan te geven. Voor leerlingen zou het een uitstekende stimulans zijn als zij Duolingo kunnen gebruiken in plaats van ander huiswerk. Of dat Duolingo meetelt voor een assessment, voor hun portfolio of voor een ouderwets proefwerkcijfer.

sunflowers-268015_640

Hoe meet je de motivatie voor Duolingo?

Het team van Duolingo meet de motivatie van gebruikers waarschijnlijk door de behaalde punten per gebruiker te tellen. Verder kijken ze waarschijnlijk naar het aantal dagen dat de gebruikers trouw met Duolingo blijven oefenen. (Je Streak.) Maar hoe kan een docent Engels of Duits of Frans of Spaans meten wat het positieve effect van het gebruik van Duolingo is op de motivatie van de leerlingen voor zijn of haar vak? De docent kan verschillende dingen doen:

  • kijk welke leerlingen uit zichzelf het meeste punten halen
  • laat leerlingen kiezen tussen Duolingo en ander huiswerk en kijk dan wie welke keuze maakt
  • meet de motivatie van leerlingen met een app of een aparte vragenlijst

Motivatie meten met een app in het VO

Als een vaksectie het effect van de invoering van het gebruik van Duolingo op de motivatie van leerlingen zorgvuldig wil meten, kunnen de docenten van de sectie een vragenlijst of een app gebruiken. De Motivatiespiegel is een app voor het meten van de motivatie van leerlingen. De app bestaat uit negen motivatievragen en drie coachingsvragen. Na de vragen krijgt de leerling een gepersonaliseerd advies. De docent krijgt een overzicht van de motivatie van alle leerlingen in de groep en een overzicht van zijn of haar kansen om de motivatie nog verder te verbeteren. De privacy van leerlingen en docenten wordt zorgvuldig beschermd. Iedereen ziet alleen zijn eigen data. De Motivatiespiegel is geschikt voor het VO en MBO.

Door de motivatie van leerlingen te meten voor invoering van het gebruik van Duolingo en vervolgens elke drie maanden, ontstaat een beeld van het effect van Duolingo op de motivatie van leerlingen voor een taalvak. Een andere valide onderzoeksopzet is om Duolingo in sommige klassen aan te bieden en in andere niet. Bijvoorbeeld omdat de ene docent meer belangstelling heeft dan de andere. Met de app van de Motivatiespiegel kan de vaksectie vervolgens gemakkelijk zien in welke klassen de motivatie voor de talenvakken hoger is. Om te testen of het verschil aan de docenten lag of aan het gebruik van Duolingo, kunnen de klassen vervolgens worden omgewisseld. De klassen die eerst Duolingo kregen, krijgen nu ander huiswerk en de andere klassen krijgen nu Duolingo. De resultaten van de tweede test kunnen worden vergeleken met de eerste test.

 

stocksnap_00ocm82qm9

Alleen Engels of ook voor Duits, Frans of Spaans

Op elke VO-school en ook al op de basisschool kan Duolingo gebruikt worden om Engels te leren. De meningen zijn verdeeld over de vraag of je in Nederland Duolingo moet willen gebruiken om Duits, Frans of Spaans te leren. In het tweetalig onderwijs lijkt dit in ieder geval geen probleem. Maar ook in een Nederlandstalige school kunnen leerlingen best Engels en Duits tegelijk leren door Duits te oefenen met Duolingo. De meeste leerlingen kunnen al zo goed Engels dat zij zich vervelen bij het vak Engels. Door vertaaloefeningen van Duits naar Engels en vice versa krijgt ook het Engels een extra uitdaging. Duolingo zet de puntjes op de ï. Tot slot is het een kwestie van tijd voordat er naast de combinatie N-E en E-N ook combinaties N-D en D-N tot stand komen via de Duolingo-incubator. Duits-Frans is bijvoorbeeld reeds beschikbaar. Iedereen kan hieraan bijdragen.

Eindniveau 2

Ruim een jaar na mijn eerste post over het eindniveau en ruim een half jaar naar het voltooien van Frans kan ik toevoegen dat het moment dat je de hele “boom” voltooid hebt, slechts een momentopname is. Het is een mijlpaal om de allerlaatste oefening af te maken en het is een mijlpaal om alle oefeningen voor het eerst helemaal “goud” te maken. Hoera, tatata, je ontvangt een diploma. Maar je bent nooit klaar

Meer lezen

No more hearts

Duolingo heeft oorspronkelijk de vorm van een game. Als je een fout maakt, verlies je een hartje. Als je meer dan drie hartjes verliest, moet je de hele oefening overdoen. Als je nul fouten maakt, oftewel drie hartjes over hebt, krijg je een lingot, een soort diamantje. Met de lingots kan je gadgets kopen in de lingot store. Bijvoorbeeld een nieuw hip jasje voor het duolingo uiltje. Of extra functies, zoals een tussentijdse niveautoets.

Meer lezen

Zonder grammatica

Een bijzonder kenmerk van Duolingo als methode voor taalstudie is het gebrek aan grammatica. Learning by doing geldt hier ook voor grammaticale regels. De oefeningen spreken meestal voor zichzelf. Werkt dat? Kun je de Duitse naamvallen onder de knie krijgen zonder de bekende rijtjes uit je hoofd te leren?

“Der, des, dem, den – Die, der, der, die – Das, des, dem, das – Die, der, den, die”?

Meer lezen