Examen Spaans challenge

Ton gaat de uitdaging aan om binnen 1 jaar van nul naar het staatsexamen Spaans havo elementair te gaan. Hij is gestart op 1 augustus 2017 en het mondeling deel van het examen is ergens in de laatste week van juli 2018.

uit: mondeling examen havo spaans elementair 2015

Waarom het eindexamen Spaans havo elementair?

Om te beginnen: dit lijkt al moeilijk genoeg. Het havo eindexamen vereist A2-niveau voor luisteren, spreken, schrijven en A2+ voor lezen. De complete vereisten staan beschreven in de vakinformatie voor het staatsexamen 2018

Het verschil met het havo examen Spaanse taal en literatuur is niet alleen dat lezen en schrijven dan op niveau B1 moet zitten, maar ook dat er vier boeken moeten worden gelezen. Het doel van de challenge is het onderzoeken van het effect van duolingo.com. Het lezen van vier boeken van literaire kwaliteit heeft een groot effect op de leesvaardigheid en zou dus het onderzoek sterk beïnvloeden.

De onderzoeksvraag is: Is een jaar lang oefenen met Duolingo genoeg om het havo eindexamen te halen? 

Om deze vraag eerlijk te kunnen beantwoorden heeft Ton voor Spaans gekozen in plaats van Frans of Duits, omdat hij die talen vroeger al op school gehad heeft. Ook al was hij nooit goed in grammatica voor deze vakken. Spaans was echt een start from scratch. Hoewel Ton op school ook Latijn gehad heeft en veel daarvan terugherkent in het Spaans, bijvoorbeeld het weglaten van persoonlijke voornaamwoorden als die afgeleid kunnen worden uit de context: Yo, tu, él, usted, nosotras, ellos.

Wat is de tussenstand?

Op dit moment heeft Ton met 15.000 punten in een streak van 250 dagen oefenen net level 20 in Spaans gehaald. Dat is een gemiddelde van 60 punten per dag. Ervaren duolingo gebruikers weten dat dat een pittige uitdaging is, maar niet onrealistisch. Het betekent dat Ton elke dag 20 minuten tot een half uur Spaans oefent op duolingo.com.

Nog twee maanden te gaan tot het schriftelijk eindexamen en nog vier maanden tot het mondeling. Het mondeling gaat zonder twijfel het moeilijkste worden, bij gebrek aan oefening in Spaans spreken met andere mensen.

Wat zijn de regels?

Het zou leuk zijn voor het mondeling nog even een weekje naar Spanje op vakantie te gaan of elke week te gaan kletsen in een tapas bar, maar dat zou, net als het lezen van boeken, een verstoring van het onderzoek betekenen. Alles wat mag om te oefenen zijn oefeningen die op duolingo.com worden aangeboden en in voorbereiding op het examen de oefenexamens die toepasselijk genoeg op duo.nl gevonden kunnen worden. Ton oefent op duolingo.com  de bekende oefeningen met zinnetjes, hij leest de stories uit het Leerlab en daarnaast volgt hij de duolingo podcast.

Oefenen met staatsexamens

21 april 2018: vandaag de uitnodiging voor het schriftelijk examen ontvangen. De datum is 7 mei, dus nog twee weken de tijd om mij voor te bereiden. Tot nu toe twee leesexamens geoefend. Voor het leesgedeelte van het schriftelijk examen Spaans elementair havo 2017 had ik meteen 0 fout, en voor het examen van 2016 2 fouten. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Het actief schrijven wordt al een stuk moeilijker. Simpelweg omdat ik dat nog nooit eerder gedaan heb. De schrijfopdracht van 2017 leek wel haalbaar, maar ik had volgens de bovenstaande regels natuurlijk niemand om mijn zelfgeschreven tekst na te kijken. Via de hieronder genoemde website http://spanishchecker.com/ kon ik wel een ogenschijnlijk gedetailleerde feedback krijgen. Ik heb de indruk dat ik veel accenten heb weggelaten, de nodige verbuigingsfouten masculine/feminine maakte en hoe dan ook verschillende fouten per zin. Ik vrees dat dat geen goed cijfer gaat opleveren. De schrijfopdracht van 2016 heb ik al twee keer uitgesteld, omdat hiervoor kennis van de briefconventies nodig is. Tja, en die leer je evenmin op duolingo.

Schrijfvaardigheid

Gelukkig staan in bijlage 2 van de vakinformatie voor het Staatsexamen 2018 de volgende links als referentie voor briefconventies:

wp.digischool.nl/spaans/oefenen/para-escribir-schrijfvaardigheid/
www.modelo-carta.com/como-hacer-una-carta.html
www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_correo_electronico/escribir_un_email_correctamente/1.do
www.talenwijzer.com/schrijfvaardigheid-spaans.html
www.spanishchecker.com

Estimados lectores:

Será un trabajo muy duro de salir aprobado para este examen del estado.

Lo saludo,

Ton

7 mei: Schriftelijk examen in Rotterdam Capelle

Oef. Dat viel niet mee. Het examen lezen en schrijven Spaans 2018 was niet makkelijk. De leestekst had 24 vragen terwijl de teksten van 2015-2017 hooguit 16 vragen hadden. Daardoor kostte dit deel van het examen gewoon meer tijd. Ik had haast met de schrijftekst, die ik niet meer kon overschrijven van het kladpapier op het examenpapier. Ik kreeg wel alles af, maar had geen tijd meer om mijn werk goed te controleren, helaas. Misschien deed ik langer over de leesteksten omdat ik precieser over de antwoorden ging nadenken dan tijdens het oefenen. Ik was een beetje geschrokken over het feit dat ik 5 fout had in het oefenexamen van 2015. Dat waren allemaal fouten door ambiguïteit in de tekst en in de afleiders. (Gewoon een slecht geformuleerd examen volgens mij.) In de grond ben ik een Bèta. Ik kan slecht overweg met onduidelijke antwoorden. Ik zoek naar een grond voor het exacte antwoord of naar een criterium om een verkeerd antwoord uit te sluiten. Soms zijn er gewoon twee antwoorden mogelijk en moet je op vage gronden een keuze maken. Odio eso!

Andere links

Via de discussiepagina’s van duolingo worden vaak links gedeeld die een verklaring kunnen bieden voor besproken kwesties. Bijvoorbeeld deze link naar een website met een klassieke benadering van de grammatica van de irreguliere werkwoorden. Aan de ene kant vind ik het wel lekker overzichtelijk om nu eens alle verbuigingen naast elkaar op een rijtje te zien. Aan de andere kant weet ik dat ik het werkwoord toch niet leer gebruiken op deze wijze.

https://www.123teachme.com/spanish_verb_conjugation/hacer
https://studyspanish.com/grammar
https://www.lawlessspanish.com/

Oefenen met video clips

http://www.ver-taal.com/canciones.htm

Deze collectie vond ik zo opvallend goed dat ik er nog een aparte blog aan wil wijden.

Na 10 maanden oefenen met duolingo was onderstaande beginner listening video nog knap lastig. De belofte Spaans in 32 minuten neem ik dan ook met een korreltje zout.

Wordt vervolgd

Volg Ton bij zijn challenge: sigue mi desafío

 

Hoe motiverend is Duolingo?

Een taal leren vraagt om veel oefenen. Woordenschat uitbreiden en allerhande grammaticale variaties automatiseren. Lezen, luisteren, schrijven en spreken. Succeservaringen geven je de energie om door te gaan. Falen vergroot de kans dat je de moed verliest. Maar het moet ook weer niet te makkelijk worden. Duolingo heeft een vernuftig systeem om de oefeningen altijd lekker pittig te houden. De moeilijkheidsgraad neemt langzaamaan toe. Ook wanneer je de hele boom van goud hebt gemaakt, blijven de herhalingsoefeningen steeds voldoende uitdaging bieden.

Hoe verslavend is Duolingo?

Het team van Duolingo probeert alle gebruikers verslaafd te maken aan talen leren. Lukt dat? Nee, ik zie bij de mensen die ik volg dat de meesten na een actieve periode er weer mee stoppen. Mijn indruk is dat Duolingo op zichzelf niet genoeg motivatie geeft om talen te leren, maar dat mensen een extra reden nodig hebben om door te zetten. Om er elke dag weer even prioriteit aan te geven. Voor leerlingen zou het een uitstekende stimulans zijn als zij Duolingo kunnen gebruiken in plaats van ander huiswerk. Of dat Duolingo meetelt voor een assessment, voor hun portfolio of voor een ouderwets proefwerkcijfer.

sunflowers-268015_640

Hoe meet je de motivatie voor Duolingo?

Het team van Duolingo meet de motivatie van gebruikers waarschijnlijk door de behaalde punten per gebruiker te tellen. Verder kijken ze waarschijnlijk naar het aantal dagen dat de gebruikers trouw met Duolingo blijven oefenen. (Je Streak.) Maar hoe kan een docent Engels of Duits of Frans of Spaans meten wat het positieve effect van het gebruik van Duolingo is op de motivatie van de leerlingen voor zijn of haar vak? De docent kan verschillende dingen doen:

  • kijken welke leerlingen uit zichzelf het meeste punten halen
  • leerlingen laten kiezen tussen Duolingo en ander huiswerk en kijken wie welke keuze maakt
  • de motivatie van leerlingen meten met een app of een aparte vragenlijst

Motivatie meten met een app in het VO

Als een vaksectie het effect van de invoering van het gebruik van Duolingo op de motivatie van leerlingen zorgvuldig wil meten, kunnen de docenten van de sectie een vragenlijst of een app gebruiken. De Motivatiespiegel is een app voor het meten van de motivatie van leerlingen. De app bestaat uit negen motivatievragen en drie coachingsvragen. Na de vragen krijgt de leerling een gepersonaliseerd advies. De docent krijgt een overzicht van de motivatie van alle leerlingen in de groep en een overzicht van zijn of haar kansen om de motivatie nog verder te verbeteren. De privacy van leerlingen en docenten wordt zorgvuldig beschermd. Iedereen ziet alleen zijn eigen data. De Motivatiespiegel is geschikt voor het VO en MBO.

Door de motivatie van leerlingen te meten voor invoering van het gebruik van Duolingo en vervolgens elke drie maanden, ontstaat een beeld van het effect van Duolingo op de motivatie van leerlingen voor een taalvak. Een andere valide onderzoeksopzet is om Duolingo in sommige klassen aan te bieden en in andere niet. Bijvoorbeeld omdat de ene docent meer belangstelling heeft dan de andere. Met de app van de Motivatiespiegel kan de vaksectie vervolgens gemakkelijk zien in welke klassen de motivatie voor de talenvakken hoger is. Om te testen of het verschil aan de docenten lag of aan het gebruik van Duolingo, kunnen de klassen vervolgens worden omgewisseld. De klassen die eerst Duolingo kregen, krijgen nu ander huiswerk en de andere klassen krijgen nu Duolingo. De resultaten van de tweede test kunnen worden vergeleken met de eerste test.

 

stocksnap_00ocm82qm9

Alleen Engels of ook voor Duits, Frans of Spaans

Op elke VO-school en ook al op de basisschool kan Duolingo gebruikt worden om Engels te leren. De meningen zijn verdeeld over de vraag of je in Nederland Duolingo moet willen gebruiken om Duits, Frans of Spaans te leren. In het tweetalig onderwijs lijkt dit in ieder geval geen probleem. Maar ook in een Nederlandstalige school kunnen leerlingen best Engels en Duits tegelijk leren door Duits te oefenen met Duolingo. De meeste leerlingen kunnen al zo goed Engels dat zij zich vervelen bij het vak Engels. Door vertaaloefeningen van Duits naar Engels en vice versa krijgt ook het Engels een extra uitdaging. Duolingo zet de puntjes op de ï. Tot slot is het een kwestie van tijd voordat er naast de combinatie N-E en E-N ook combinaties N-D en D-N tot stand komen via de Duolingo-incubator. Duits-Frans is bijvoorbeeld reeds beschikbaar. Iedereen kan hieraan bijdragen.

Eindniveau 2

Ruim een jaar na mijn eerste post over het eindniveau en ruim een half jaar naar het voltooien van Frans kan ik toevoegen dat het moment dat je de hele “boom” voltooid hebt, slechts een momentopname is. Het is een mijlpaal om de allerlaatste oefening af te maken en het is een mijlpaal om alle oefeningen voor het eerst helemaal “goud” te maken. Hoera, tatata, je ontvangt een diploma. Maar je bent nooit klaar

Meer lezenEindniveau 2

Onderzoeksvragen

Welke docenten willen meehelpen de onderstaande vragen te onderzoeken door het gebruik van duolingo in één of meer van hun groepen?

  1. Hoe lang blijven leerlingen enthousiast oefenen met duolingo?
  2. Welke typen leerlingen zijn geholpen met duolingo en welke minder?
  3. Helpt het om een minimum aantal punten per week verplicht te stellen als huiswerk?
    • (met bijvoorbeeld een verplicht taalpracticum na de reguliere schooltijd voor de leerlingen die thuis niet voldoende oefenen)

Meer lezenOnderzoeksvragen

Hoe werkt Duolingo in de praktijk?

Duolingo.com is één voorbeeld van een nieuwe generatie leermiddelen die vermoedelijk hele onderdelen uit het takenpakket van de docent kunnen overnemen. Het gaat bij Duolingo om een beperkt, maar wel substantieel deel van het onderwijs in de moderne vreemde talen, namelijk woordenschat, grammatica en elementaire lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid. Als het leren gedeeltelijk wordt geautomatiseerd kan de docent

Meer lezenHoe werkt Duolingo in de praktijk?