Nieuw businessmodel?

Voor app ontwikkelaars is het interessant de stormachtige ontwikkeling te volgen van het Duolingo totaalpakket. Maar voor de gewone gebruiker is het geen leuke verrassing wanneer functies waar je aan gewend was plotseling verdwijnen. Het zijn geen kleine veranderingen bovendien! Is elke aanpassing ook een verbetering? Of zitten er andere motieven achter? Ik moest hier maar eens een historisch archief gaan bijhouden van opvallende wijzigingen.

Immersion

Aanvankelijk beweerde de oprichter van Duolingo, Luis von Ahn, dat de gebruikers van Duolingo het internet in alle talen van de wereld zouden gaan vertalen door te oefenen met teksten van internet. Vergelijk het met electriciteit opwekken met de apparaten van een sportschool: mensen doen iets nuttigs als neveneffect van een doelloze bezigheid. Van dit principe maakte hij al eerder slim gebruik als uitvinder van de captcha: een beveiliging van websiteformulieren waarbij mensen een huisnummer op een foto van Google earth moesten ontcijferen om te bewijzen dat zij geen computerprogramma waren. Handig voor Google, dat vervolgens zijn bedrijf kocht, waardoor hij zo rijk werd, dat hij Duolingo kon opstarten.

Jarenlang kon je je uitleven in het vertalen van teksten of in het corrigeren van de vertalingen van anderen. Je kon ook zelf teksten aandragen. In je profiel stond een aparte translate score. Ik heb nooit kunnen geloven dat Duolingo hier meer dan een habbekrats mee verdiende. Het was veel te moeilijk voor beginners. Bovendien was het leuker gewoon zinnetjes te oefenen en taal na taal te leren. Met het verdwijnen van Immersion (januari 2017) is dus ook het illusoire businessmodel van de baan.

Progress quiz

In de lingot store kon je voor twintig lingots een quiz kopen waarmee je tussentijds je level kon testen op een schaal van 1 tot 5. Deze Progress quiz is inmiddels ook verdwenen. Behalve dat je nu echt nergens meer je lingots aan uit kunt geven (ik heb er momenteel circa 1400 op voorraad) is het geen groot gemis, want het resultaat wisselde en leek niet erg betrouwbaar. Je kreeg geen feedback op wat je fout gedaan had, omdat het een test was. Veel mensen ervoeren dat als frustrerend.

In plaats van de progress quiz voor elke taal, is er nu een gecontroleerde test voor Engels. In vergelijking met bestaande officiële tests is de Duolingo test even betrouwbaar voor minder geld: $49 USD. Toch is dit een bedrag dat je alleen uitgeeft als je echt een certificaat nodig hebt. Gelukkig kan je een gratis oefentest doen. Ik vond het een zenuwentest. De vragen zijn compleet anders dan je gewend bent op Duolingo: herken uit een lijst met geluidsfragmenten de echte Engelse gesproken woorden! Niet moeilijk, maar je moet erop vertrouwen dat het geen bestaand Engels woord is, als je het niet direct herkent. Ik heb nooit de English course gedaan, maar door al het oefenen met Frans, Duits en Spaans vanuit het Engels, was mijn score toch meteen “Advanced”. Dat is dan weer mooi meegenomen.

Hearts en diploma

Het evaluatiemechanisme van de lesjes is alweer een tijdje geleden veranderd. Eerst kon je hartjes verliezen. Spannend, maar ontmoedigend. Nu kan je in elk lesje zoveel fouten maken als je wilt. Het was toch een vorm van extrinsieke motivatie, terwijl Duolingo de echte doorzetters juist aanspreekt op hun intrinsieke motivatie. Hetzelfde motief speelde misschien een rol bij het afschaffen van het diplome. Bij het voltooien van de boom voor Spaans kreeg ik geen diplomascherm meer met de tekst “You conquered Spanish“. Ik vermoed dat dat diploma is weggelaten om het idee dat je (eindelijk) klaar bent met Spaans leren weg te nemen. Immers je hebt de boom één keer geoefend en dat is nog lang niet genoeg om de taal werkelijk goed te kunnen lezen en spreken. Deze aanpassingen gaan over boeien en binden en hebben verder geen relatie met het businessmodel.

Duolingo for schools

Er is hard gewerkt om tools te ontwikkelen naar wens van docenten die Duolingo in de klas willen gebruiken. Hierbij is Duolingo afgeweken van het principe dat elke aanpassing op onderzoek gebaseerd moet worden via A-B testen. Er is gewoon netjes geluisterd naar de wensen van gebruikers. Ik ben benieuwd naar getallen omtrent het gebruik van Duolingo in het onderwijs in de hele wereld. Ik heb gehoord dat het in Zuid-Amerika een populair leermiddel is. Maar hier in Nederland ken ik nog steeds geen enkele vo-school die het regulier in de les gebruikt.

Op elke pagina met een oefenzinnetje staat bij het antwoord een discussieknop. Op een dag kon ik daar niet meer op klikken. In plaats van de discussie verscheen de tekst: “Discussions are disabled for your classroom.” Ik had ooit een klas aangemaakt met mijzelf als student, zodat ik de berichten over mijn eigen classroom progress zou ontvangen. Nu was het deelnemen aan (lees: verstoren van?)  discussies blijkbaar default disabled. Op verzoek van docenten die niet wilden dat hun leerlingen de antwoorden uit de discussiepagina’s zouden spieken? Het platform for schools is nog steeds gratis beschikbaar.

Stories

Eén van de leukste vernieuwingen vind ik het lab met Stories. Vooralsnog alleen als experiment in het “lab”. Voor de talen Spaans en Portugees zijn 40 verhaaltjes beschikbaar, voorzien van vragen bij de tekst. Als je een set van tien stories goed genoeg begrepen hebt om de vragen correct te beantwoorden, krijg je toegang tot de volgende tien. De verhaaltjes vormen een goede tussenstap tussen grammaticale zinnetjes oefenen en het lezen van langere teksten in het Spaans. Zoals een boek of een krant. Bovendien bestaan alle stories uit dialogen, met meestal een komische afloop. Dit is een taalvorm die beter aansluit bij de spreektaal. Dat is een belangrijk doel en daarmee vormen de Stories een waardevolle verbreding van Duolingo. Maar er is een catch…

Duolingo Plus

Het kon niet uitblijven. Er kwam een moment dat Twitter naar de beurs moest en om te kunnen cashen moesten er winsten worden beloofd. Twitter zou het ideale medium worden voor adverteerders! Duolingo heeft steeds geadverteerd met de slogan: Learn languages for free, for ever! Leuk, maar geen goed businessmodel natuurlijk. En toen was er Duolingo Plus. Opeens mogen wij gaan betalen om geen advertenties meer te hoeven ontvangen. Voor zover ik weet heb ik noch in de app noch op het web ooit een advertentie gezien. Maar daar gaat wellicht verandering in komen. Juist de stories worden als een Plus-feature genoemd waar je wel een tientje per maand voor neer mag tellen. Ach, het zijn maar dolares.

Toch een commercieel motief?

Wat weten we over de werkelijke doelen van Duolingo.com? Omdat de organisatie geen openbare verantwoording aflegt over het onderzoek en de beleidskeuzes, ontstaat enige ruimte voor conspiracy theories. Hoe je het ook wendt of keert, de club zal ooit geld moeten gaan verdienen, op zijn minst genoeg voor continuïteit. We kunnen even achter het gordijn kijken op de pagina met Jobs. Tussen de verschillende vacatures voor ontwerpers en programmeurs vond ik ook deze omineuze advertentie voor een

We’re looking for a New York-based sales executive to help build Duolingo’s advertising and brand partnership business from the ground up. The ideal candidate is an ambitious, accomplished consultative sales professional who intuitively understands the great creative and marketing potential of our platform and can hit the ground running with a focus on new business development. The candidate should have a proven track record of success in using influencing and relationship-building skills to develop large scale programs and close deals across a variety of industry verticals and agencies. Strong contacts at clients and agencies are a must, as is an enormous amount of creativity and excitement about working for the world’s number one education app to ensure the future of free personalized language learning for all.
We are looking for driven, curious, talented, and kind people to join our team.

Responsibilities

  • Identify leads and unlock new partnerships across a range of companies from established consumer brands to startups
  • Drive adoption of our ad solutions to hit quarterly revenue targets
  • Develop high-level relationships and serve as a trusted adviser to advertisers, anticipating how decisions are made and persistently exploring their business needs
  • Collaborate with product and design teams to solve our advertising partners’ business problems and ensure effective onboarding and customer support
  • Manage day-to-day sales development operations

Hoe motiverend is Duolingo?

Een taal leren vraagt om veel oefenen. Woordenschat uitbreiden en allerhande grammaticale variaties automatiseren. Lezen, luisteren, schrijven en spreken. Succeservaringen geven je de energie om door te gaan. Falen vergroot de kans dat je de moed verliest. Maar het moet ook weer niet te makkelijk worden. Duolingo heeft een vernuftig systeem om de oefeningen altijd lekker pittig te houden. De moeilijkheidsgraad neemt langzaamaan toe. Ook wanneer je de hele boom van goud hebt gemaakt, blijven de herhalingsoefeningen steeds voldoende uitdaging bieden.

Hoe verslavend is Duolingo?

Het team van Duolingo probeert alle gebruikers verslaafd te maken aan talen leren. Lukt dat? Nee, ik zie bij de mensen die ik volg dat de meesten na een actieve periode er weer mee stoppen. Mijn indruk is dat Duolingo op zichzelf niet genoeg motivatie geeft om talen te leren, maar dat mensen een extra reden nodig hebben om door te zetten. Om er elke dag weer even prioriteit aan te geven. Voor leerlingen zou het een uitstekende stimulans zijn als zij Duolingo kunnen gebruiken in plaats van ander huiswerk. Of dat Duolingo meetelt voor een assessment, voor hun portfolio of voor een ouderwets proefwerkcijfer.

sunflowers-268015_640

Hoe meet je de motivatie voor Duolingo?

Het team van Duolingo meet de motivatie van gebruikers waarschijnlijk door de behaalde punten per gebruiker te tellen. Verder kijken ze waarschijnlijk naar het aantal dagen dat de gebruikers trouw met Duolingo blijven oefenen. (Je Streak.) Maar hoe kan een docent Engels of Duits of Frans of Spaans meten wat het positieve effect van het gebruik van Duolingo is op de motivatie van de leerlingen voor zijn of haar vak? De docent kan verschillende dingen doen:

 • kijken welke leerlingen uit zichzelf het meeste punten halen
 • leerlingen laten kiezen tussen Duolingo en ander huiswerk en kijken wie welke keuze maakt
 • de motivatie van leerlingen meten met een app of een aparte vragenlijst

Motivatie meten met een app in het VO

Als een vaksectie het effect van de invoering van het gebruik van Duolingo op de motivatie van leerlingen zorgvuldig wil meten, kunnen de docenten van de sectie een vragenlijst of een app gebruiken. De Motivatiespiegel is een app voor het meten van de motivatie van leerlingen. De app bestaat uit negen motivatievragen en drie coachingsvragen. Na de vragen krijgt de leerling een gepersonaliseerd advies. De docent krijgt een overzicht van de motivatie van alle leerlingen in de groep en een overzicht van zijn of haar kansen om de motivatie nog verder te verbeteren. De privacy van leerlingen en docenten wordt zorgvuldig beschermd. Iedereen ziet alleen zijn eigen data. De Motivatiespiegel is geschikt voor het VO en MBO.

Door de motivatie van leerlingen te meten voor invoering van het gebruik van Duolingo en vervolgens elke drie maanden, ontstaat een beeld van het effect van Duolingo op de motivatie van leerlingen voor een taalvak. Een andere valide onderzoeksopzet is om Duolingo in sommige klassen aan te bieden en in andere niet. Bijvoorbeeld omdat de ene docent meer belangstelling heeft dan de andere. Met de app van de Motivatiespiegel kan de vaksectie vervolgens gemakkelijk zien in welke klassen de motivatie voor de talenvakken hoger is. Om te testen of het verschil aan de docenten lag of aan het gebruik van Duolingo, kunnen de klassen vervolgens worden omgewisseld. De klassen die eerst Duolingo kregen, krijgen nu ander huiswerk en de andere klassen krijgen nu Duolingo. De resultaten van de tweede test kunnen worden vergeleken met de eerste test.

 

stocksnap_00ocm82qm9

Alleen Engels of ook voor Duits, Frans of Spaans

Op elke VO-school en ook al op de basisschool kan Duolingo gebruikt worden om Engels te leren. De meningen zijn verdeeld over de vraag of je in Nederland Duolingo moet willen gebruiken om Duits, Frans of Spaans te leren. In het tweetalig onderwijs lijkt dit in ieder geval geen probleem. Maar ook in een Nederlandstalige school kunnen leerlingen best Engels en Duits tegelijk leren door Duits te oefenen met Duolingo. De meeste leerlingen kunnen al zo goed Engels dat zij zich vervelen bij het vak Engels. Door vertaaloefeningen van Duits naar Engels en vice versa krijgt ook het Engels een extra uitdaging. Duolingo zet de puntjes op de ï. Tot slot is het een kwestie van tijd voordat er naast de combinatie N-E en E-N ook combinaties N-D en D-N tot stand komen via de Duolingo-incubator. Duits-Frans is bijvoorbeeld reeds beschikbaar. Iedereen kan hieraan bijdragen.

Franse chansons

Conquered France

Eindelijk klaar met de Franse skills tree! What’s next? Meteen door naar de volgende taal? Nee, dat is jammer, want het eindniveau van Duolingo is pas het begin van het gebruik van de nieuw geleerde taal in de praktijk. Het is nog een hele klus om de skills tree elke dag weer helemaal goud te maken. Maar het is wel tijd voor een nieuwe uitdaging.

Meer lezenFranse chansons

Onderzoeksvragen

Welke docenten willen meehelpen de onderstaande vragen te onderzoeken door het gebruik van duolingo in één of meer van hun groepen?

 1. Hoe lang blijven leerlingen enthousiast oefenen met duolingo?
 2. Welke typen leerlingen zijn geholpen met duolingo en welke minder?
 3. Helpt het om een minimum aantal punten per week verplicht te stellen als huiswerk?
  • (met bijvoorbeeld een verplicht taalpracticum na de reguliere schooltijd voor de leerlingen die thuis niet voldoende oefenen)

Meer lezenOnderzoeksvragen

No more hearts

Duolingo heeft oorspronkelijk de vorm van een game. Als je een fout maakt, verlies je een hartje. Als je meer dan drie hartjes verliest, moet je de hele oefening overdoen. Als je nul fouten maakt, oftewel drie hartjes over hebt, krijg je een lingot, een soort diamantje. Met de lingots kan je gadgets kopen in de lingot store. Bijvoorbeeld een nieuw hip jasje voor het duolingo uiltje. Of extra functies, zoals een tussentijdse niveautoets.

Meer lezenNo more hearts