Hoe werkt Duolingo in de praktijk?

Duolingo.com is één voorbeeld van een nieuwe generatie leermiddelen die vermoedelijk hele onderdelen uit het takenpakket van de docent kunnen overnemen. Het gaat bij Duolingo om een beperkt, maar wel substantieel deel van het onderwijs in de moderne vreemde talen, namelijk woordenschat, grammatica en elementaire lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid. Als het leren gedeeltelijk wordt geautomatiseerd kan de docent de vrijgekomen tijd nuttiger besteden aan het organiseren van motiverende groepsactiviteiten en 80% van zijn of haar aandacht geven aan de 20% snelle of langzame leerlingen die hem het hardste nodig hebben.

Hoe leuk een oefenprogramma ook is en hoezeer het ook op een game lijkt, toch blijft leren altijd moeilijk en moeite kosten. Leg de lat omhoog en de meeste mensen haken af. Uit een onderzoek uit de beginperiode van Duolingo bleek dat users die zich voorbereiden op een vakantie of een reis naar het buitenland veel langer en intensiever gebruik maken van Duolingo. Ook kinderen hebben een reden nodig om het doorzettingsvermogen op te brengen iets moeilijks te leren. Mijn hypothese is dat juist het gebruik van Duolingo op school leerlingen een goede reden zal geven om door te zetten en vol te houden. School kan plicht, plezier en prestatie combineren.

Elke geïnteresseerde talendocent kan op eigen kracht met Duolingo aan de slag. Maar om te kunnen verklaren wanneer en bij welke leerlingen Duolingo wel en niet werkt, is het nodig gezamenlijk onderzoek te doen. Het is vrij eenvoudig de vorderingen van groepen leerlingen in de tijd te volgen en verschillende scholen te laten vertellen wat voor begeleiding zij aanbieden. Via deze blog kunnen deelnemende scholen ervaringen uitwisselen, onderzoeksgegevens verzamelen en resultaten delen.

Als je mee wilt doen met het onderzoek naar de bruikbaarheid en de effecten van Duolingo op school of als je op een andere manier wilt helpen, neem dan via mail, twitter, linkedin of mijn duolingo profiel even contact met mij op. In eerste instantie raad ik vooral scholen die tweetalig onderwijs aanbieden aan om met Duolingo aan de slag te gaan, omdat Engels de schakeltaal is. Ook voor huiswerkinstituten kan het de moeite waard zijn om mee te doen. Tips en suggesties welkom!

Plaats een reactie